Monthly Archives: Декабрь 2015

מחירון הובלות בבאר שבע

מחירון הובלות בבאר שבע

החברה שלנו מעבירה ארונות גדולים ומורכבים אשר לא עוברים דרך פתח הדלת באמצעות השימוש במנוף.
אם אתם אורזים בכוחות עצמכם אז חברת ההובלה מחוייבת לספק לכם את כל ציוד האריזה הנדרש.
כאשר אתם אורזים לבדכם את הפריטים השבירים אז אנו ממליצים לכם לא להשאיר שום מרווחים בין הפריטים השונים אשר הינם שבירים.